Adopcja serca

Z uwagi na to, iż wiele nigeryjskich społeczności żyje w skrajnym ubóstwie, duży odsetek dzieci nie ma możliwości ukończenia nawet szkoły podstawowej. Dlatego Fundacja „A & A Rainbow For Nigeria” wprowadza program Adopcji serca, który da szansę naszym podopiecznym na regularne uczęszczanie do szkół oraz zdobycie wykształcenia. Adopcja serca zagwarantuje dzieciom opłacenie szkoły, zakup ubrań, z których wyrastają, podstawową opiekę medyczną oraz będzie jednocześnie programem dożywiania (gdyż głodne dziecko nie jest w stanie się uczyć).

Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z Adopcją Serca w Fundacji „A & A Rainbow For Nigeria”

1. Czym jest Adopcja Serca?

2. Kto może zostać Rodzicem Adopcyjnym? Jak nim zostać?

3. Czy można adoptować więcej niż  jedno dziecko? Można rodzeństwo?

4. Czy można sobie wybrać dziecko?

5. Jak długo czeka się na pierwsze informacje o dziecku? Jak wygląda dokumentacja dziecka?

6. Ile kosztuje adopcja?

7. Czy trzeba wpłacać za rok z góry? A może miesięcznie?

8. W jakiej walucie należy wpłacać? Jak obliczać składkę?

9. Jaki jest numer konta do wpłat?

10. Kiedy dokonać pierwszej wpłaty? Jak tytułować wpłaty?

11. Jak wygląda kontakt z dzieckiem?

12. Czy w trakcie trwania adopcji dziecko może zostać zamienione na inne?

13. Czy mogę wysłać list lub paczkę do dziecka?

14. Na jaki adres wysyłamy listy i paczki?

15. Jak długo muszę wpłacać? Co będzie, jeśli moja sytuacja finansowa się pogorszy i zmusi do rezygnacji z programu?

16. Jak pieniądze trafiają do dziecka? Czy są mu przekazywane w gotówce? Co z kosztami programu?

17. Czy mogę wpłacić mniej niż kwota opłaty rocznej?

18. Co się stanie, jeśli wpłacę więcej, niż wynosi opłata? Co będzie z nadwyżką?

19. Czy mogę przelać pieniądze np. na prezent urodzinowy dla dziecka lub na Święta?

1. Czym jest Adopcja Serca w naszej Fundacji? (Adopcja na odległość)

Jest to program umożliwiający dzieciom przede wszystkim uczęszczanie do szkół i zdobywanie wiedzy. Obejmuje także dożywianie oraz podstawową opiekę medyczną. W ramach programu adoptuje się na odległość konkretne dziecko i wspiera jego naukę w szkole, ewentualnie także zapewnia posiłek, bo głodne dziecko niczego się nie nauczy. Nasi podopieczni to dzieci z ubogich rodzin, czasem półsieroty.

2. Kto może zostać Rodzicem Adopcyjnym? Jak nim zostać?

Rodzicem adopcyjnym może zostać każda dorosła osoba. Trzeba jednak mieć świadomość, iż jest to ogromna odpowiedzialność – odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność za dziecko, które dzięki kontaktom pokocha swoich opiekunów i przyzwyczai się do ich obecności we własnym życiu. Adopcja Serca jest zobowiązaniem finansowym i należy o tym pamiętać.

Jeśli chcesz pomóc dziecku, zapoznaj się najpierw dokładnie z treścią tej strony. Następnie zwróć się do nas, a pokierujemy Ciebie do strony z portfolio dzieci, gdzie znajdziesz informacje na temat ich sytuacji rodzinnej, finansowej oraz sytuacji szkolnej i zainteresowaniach. To ty decydujesz, które z naszych dzieci zechcesz adoptować i wspierać.

Po przeczytaniu całej strony napisz e-mail:
1. kim jesteś?
2. dlaczego chcesz być rodzicem adopcyjnym?
3. kim chciałbyś się zaopiekować i jak długo?
4. jakie są Twoje możliwości finansowe i planowane wpłaty – jednorazowo, ratalnie etc.
5. wyślij e-mail na adres: adopcja@rainbowfornigeria.com
W odpowiedzi otrzymasz zdjęcie dziecka, wstępne informacje oraz deklarację Rodzica – podjęcie zobowiązania finansowego. Po jej wypełnieniu i odesłaniu e-mailem oraz pocztą tradycyjną, otrzymujesz formularz dziecka z pełnymi informacjami, z czasem doślemy Państwu otrzymane rysunki, listy, zdjęcia oraz skany lub kopie świadectw.

3. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? Można rodzeństwo?

Można wziąć pod opiekę więcej dzieci niż jedno. Wszystko zależy od możliwości finansowych opiekuna. Wśród naszych podopiecznych są dzieci będące rodzeństwem, więc możecie się Państwo zdecydować wspierać dwójkę dzieci z jednej rodziny lub dwoje obcych względem siebie dzieci. Możecie także adoptować jedno, ale np. jednorazowo wesprzeć inne.

4. Czy można sobie wybrać dziecko?

Pragniemy, aby decyzja o adopcji była w pełni świadomą decyzją z Państwa strony. Dlatego nasz program Adopcji serca daje Państwu możliwość wyboru dziecka, które zechcecie Państwo wspierać. Przed podjęciem decyzji będziecie mogli się zapoznać z podstawowymi danymi o naszych dzieciach, takich jak płeć, wiek, imię oraz sytuację rodzinną i finansową, w jakiej dzieci się znajdują. Pozwoli to Państwu oszacować czas trwania programu adopcyjnego, gdyż musicie być świadomi faktu, iż takie zobowiązanie jest na lata.

5. Jak wygląda dokumentacja dziecka?

Każde z dzieci ma przygotowywane zdjęcia, profil (formularz z informacjami o nim), często także świadectwa, jeśli chodzi już do szkoły. Dzieci można adoptować na bieżąco, bez długiego oczekiwania, aczkolwiek może być tak, że przy wdrażaniu programu będziemy zasypani mailami od Państwa, więc prosimy się uzbroić w cierpliwość. Po zapoznaniu się z profilem dziecka i podjęciu decyzji o adopcji, otrzymacie od nas maila z dokładnymi informacjami o zasadach adopcji oraz deklarację przystąpienia do programu i certyfikat Rodzica adopcyjnego z danymi wspieranego przez Was dziecka oraz umowę adopcyjną. W pierwszym mailu od nas otrzymają Państwo wstępną propozycję, dopasowaną do zapytania, deklaracją dotyczącą podjęcia opieki nad wybranym Podopiecznym. Po przyjęciu pod opiekę (odesłaniu deklaracji i dokonaniu pierwszej wpłaty) doślemy Państwu więcej informacji o dziecku oraz ustalimy z Państwem sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem oraz jeśli sobie tego zażyczycie z rodzicami Waszego podopiecznego.

6. Ile mnie kosztuje Adopcja Serca?

To kilka złotych dziennie (wyjątkiem są studenci, dzieci niepełnosprawne, niektóre sieroty).

Koszty adopcji dzieci ze szkół podstawowych wynoszą 90 zł miesięcznie lub równowartość tej sumy w EUR, tj. 21 EUR miesięcznie albo w USD, tj. 23 USD miesięcznie. Płatność może następować w złotówkach lub walucie obcej na specjalny numer rachunku (EUR, USD, PLN). Jedną czwartą opłaty rocznej lub ratę za 1szy miesiąc należy wpłacić w ciągu 30 dni od otrzymania formularza dziecka, chyba, że wybiera się miesięczną formę płatności.

7. Czy trzeba wpłacać za rok z góry? A może miesięcznie?

25% opłaty rocznej lub ratę za 1szy miesiąc należy wpłacić w ciągu 30 dni od otrzymania formularza dziecka. Najłatwiej jest, gdy opłata w całości następuje za rok z góry i jest dokonana w pierwszych trzech miesiącach danego roku kalendarzowego (styczeń–marzec). Pozwala to na wczesne opłacenie szkoły już na cały rok oraz odpowiednie dysponowanie środkami dziecka w miarę jego potrzeb.

Nie zawsze opłata roczna jest dla Państwa możliwa, dlatego udostępniliśmy opłaty miesięczne, kwartalne lub półroczne. Ważne, by przy dokonywaniu przelewu podać okres, na jaki dokonuje się wpłaty, obok numeru kartoteki, imienia i nazwiska dziecka oraz słów „Adopcja Serca” i „darowizna”.

Wpłaty tytułujemy zawsze następująco:

Adopcja Serca, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki, okres za jaki jest wpłata – darowizna.
Przykład: Adopcja Serca, Jan Nowak, KYXX, kwartalna – darowizna.

8. W jakiej walucie należy wpłacać? Jak obliczać składkę?

Płatność może następować w złotówkach lub w walucie obcej na nasz numer rachunku (EUR, USD, GBP lub jakiejkolwiek innej).  Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do wysokości możecie przeliczyć równowartość 90 zł na walutę, w której będziecie dokonywać wpłaty za pomocą kalkulatora walutowego. KALKULATOR DO PRZELICZENIA OPŁATY ROCZNEJ LUB RATY ZNAJDZIESZ TUTAJ.

9. Jaki jest numer konta do wpłat?

Wpłat w złotówkach należy dokonywać na rachunek główny Fundacji podany na deklaracji adopcji, którą Państwo podpisali. Jest to konto złotówkowe. Po otrzymaniu środków od Państwa Fundacja opłaca  w pierwszej kolejności czesne dziecka na rachunek bankowy szkoły, do której dany podopieczny uczęszcza, a pozostałą kwotę przekazuje na konto bankowe Fundacji w Nigerii, gdzie koordynator programu „Adopcja serca” dysponuje środkami Państwa dziecka w miarę jego potrzeb (zakup ubrań, potrzebnych w danym momencie pomocy naukowych, czy też wdrażanie programu dożywiania, jeśli zaistnieje taka konieczność lub ustalenie i opłacenie wizyty lekarskiej).

Wpłaty w walucie z  zagranicy prosimy zgłaszać mailowo, a numery kont walutowych oraz SWIFT oraz IBAN banku podane są w zakładce kontakt. Nie jest ważne konto na które Państwo wpłacają (EUR, USD, PLN) – ważne jest  właściwe  opisanie przelewu z  numerem kartoteki dziecka.

10. Kiedy dokonać pierwszej wpłaty? Jak tytułować wpłaty?

25% opłaty rocznej lub ratę za 1szy miesiąc należy wpłacić w ciągu 30 dni od otrzymania zdjęcia wraz z numerem kartoteki i jego formularza, oraz odesłaniu do Fundacji mailem, a następnie pocztą tradycyjną deklaracji podjęcia zobowiązania finansowego, którą otrzymasz od nas mailowo po zgłoszeniu chęci adopcji. Pozostałe opłaty najlepiej dokonać do końca marca lub września danego roku (wpłata 25% w ciągu 30 dni nie dotyczy równych i regularnych wpłat miesięcznych).

Wpłaty tytułujemy zawsze następująco:

Adopcja Serca, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki, okres za jaki jest wpłata – darowizna.
Przykład: Adopcja Serca, Jan Nowak, KYXX, kwartalna – darowizna.

11. Jak wygląda kontakt z dzieckiem?

Uważamy, że kontakt z adoptowanym dzieckiem jest bardzo ważny. Dlatego też postanowiliśmy dać Państwu możliwość zobaczenia się z podopiecznym poprzez połączenie internetowe w ustalonych terminach. Oczywiście, będziemy przy tym liczyć się również z najbliższymi Państwa podopiecznych, tj. rodziców oraz z samymi dziećmi. Wiele z nich na początku może być onieśmielonych. Wiele może mieć też problem z porozumieniem się w języku angielskim z uwagi na nieregularne chodzenie do szkoły do tej pory. Jednak będziemy na miejscu, aby dzieciom w tym pomóc.

Dzięki takim kontaktom będziecie mogli brać czynny udział w życiu dziecka, obserwować jego rozwój i cieszyć się postępami, jakie dzięki Waszej pomocy dziecko zrobi. Będziecie mieć również pewność, iż Wasza pomoc faktycznie trafia do Waszej adoptowanej pociechy.

Nie ukrywamy, że codzienne kontakty to dla nas zbyt wielkie wyzwanie. Wiele z dzieci mieszka w wioskach i miejscowościach oddalonych od Abudży. Bardzo często Internet jest tam bardzo słaby, a nasi podopieczni nie mają stałego dostępu do niego, ponieważ dla tych rodzin walka o przetrwanie bez głodu jest ważniejsza niż posiadanie telefonów komórkowych z możliwością połączeń video.

W każdej chwili możecie się Państwo kontaktować z nami poprzez e-mail oraz dzwoniąc do siedziby Fundacji lub bezpośrednio do naszych wolontariuszy na miejscu. Numery telefonów znajdziecie Państwo w zakładce kontakt na naszej stronie.

Będziemy również namawiać dzieci do pisania listów do Państwa, do tworzenia kartek lub rysunków. Państwo również będziecie mogli do dzieci napisać lub podesłać paczki. Kiedy wyrazicie taką wolę, skontaktujcie się z nami, a podamy Państwu adres nigeryjski, a nasi wolontariusze odbiorą przesyłki i dostarczą je dzieciom.

12. Czy w trakcie trwania adopcji dziecko może zostać zamienione na inne?

Nie wykluczamy takiej możliwości w przypadku znacznej poprawy sytuacji finansowej rodziny naszego podopiecznego lub jeśli rodzina naszego podopiecznego zdecyduje się na rezygnację z programu „Adopcja serca”. Zostaniecie Państwo o takim fakcie przez nas poinformowani i będzie mogli podjąć decyzję, czy zechcecie wówczas wspierać inne dziecko potrzebujące pomocy. Decyzja o pozostaniu rodzicem serca dla innego podopiecznego będzie należała do Państwa. To wy zdecydujecie, które z naszych czekających na adopcję serca dzieci zechcecie adoptować.

13. Czy mogę wysłać list lub paczkę do dziecka? Co do włożyć koperty/paczki?

Możecie Państwo wysłać Waszemu podopiecznemu list lub paczkę. Jeśli napiszecie do Fundacji, że chcecie nadać przesyłkę do Waszego podopiecznego, przekażemy Państwu nigeryjski adres, pod który możecie ją wysłać. Jeden z naszych wolontariuszy ją odbierze i dostarczy dziecku.

Ważne jest, aby przesyłki były rejestrowane z możliwością ich śledzenia z uwagi na opieszałość urzędu celnego w Nigerii – czasem paczki są tam przetrzymywane przez kilka lub kilkanaście dni, a następnie leżą też jakiś czas w urzędzie pocztowym. Nasi wolontariusze będą sprawdzać, gdzie w danym momencie przesyłka się znajduje i osobiście odbiorą je z punktu pocztowego. Prosimy o przesłanie na e-mail Fundacji skanu lub zdjęcia potwierdzenia nadania z widocznym numerem nadawczym.

Proszę również pamiętać, iż paczki o wadze do 1 kg nie podlegają opłatom celnym. Natomiast te powyżej 1 kg wymagają dokonania opłaty celnej, która z reguły wynosi 25 % deklarowanej wartości. Dlatego prosimy mieć na uwadze fakt, iż nasi podopieczni nie są w stanie opłacić cła, i wysyłać paczki poniżej 1 kg lub informować nas o wadze i deklarowanej wartości oraz wpłacić 25 % jej wartości na konto Fundacji. Fundacja przekaże pieniądze wolontariuszowi, który będzie paczkę odbierał.

Nasz program ma celu wspomóc dzieci i dać im możliwość edukacji, i taki jest główny cel programu „Adopcja serca”. Rozumiemy, że możecie pragnąć Państwo kontaktu z Waszymi podopiecznymi, ale prosimy, abyście nie wzbudzali Państwo w dzieciach nadziei na opuszczenie Afryki i biologicznych rodziców. Dlatego też prosimy delikatnie dobierać słowa w listach i nie słać dzieciom oficjalnych zaproszeń do przyjazdu do Państwa. Pragniemy, aby nasze dzieci dzięki edukacji, stały się pełnowartościowymi oraz produktywnymi obywatelami Nigerii i zmieniały kraj na lepszy w przyszłości.

Prosimy nie wysyłać:

1. żywności o krótkim terminie ważności (min. 6 m-cy od wysłania)

2. ze słodyczy – czekolady, gdyż z uwagi na wysokie temperatury w Afryce nie przetrwa podróży. Prosimy mieć również na uwadze fakt, iż nasze dzieci mają również rodzeństwo, więc lepszym wyborem będzie opakowanie lizaków lub landrynek, którymi podopieczny może się podzielić ze swoimi braćmi lub siostrami.

3. leków, gdyż Fundacja w ramach programu Adopcja serca obejmie dzieci również opieką medyczną i w razie potrzeb zapewnimy niezbędne dziecku lekarstwa.

14. Na jaki adres wysyłamy listy?

Listy i paczki będziecie Państwo przesyłać do naszych wolontariuszy w Nigerii. To oni będą je odbierać z urzędów pocztowych i dostarczać dzieciom.

Listy prosimy pakować w podwójne koperty. Zewnętrzną kopertę adresujemy na nazwisko wolontariusza opiekującego się Państwa dzieckiem (adres otrzymacie od nas drogą mailową, po tym jak poinformujecie nas o chęci wysłania przesyłki do dziecka), a na wewnętrznej piszemy nazwisko naszego adoptowanego dziecka. W początkowych kontaktach pomożemy dzieciom w odczytaniu listów oraz w przygotowaniu odpowiedzi dla Państwa. Listy prosimy pisać w języku angielskim, gdyż dzieci uczą się tego języka w Nigerii, a nasi wolontariusze to głównie Nigeryjczycy biegle posługujący się tym językiem.

Paczki również adresujemy na nazwisko wolontariusza. Nazwisko dziecka prosimy umieścić wewnątrz paczki na kartce z listą rzeczy, które państwo wysyłacie. Przypominamy, iż paczki powyżej 1 kg podlegają opłatom celnym w wysokości 25 % deklarowanej wartości. W związku z tym po wysłaniu paczki prosimy o przesłanie nam maila ze skanem lub zdjęciem potwierdzenia nadania z numerem nadania oraz o podanie wagi i szacunkowej wartości paczki.

Wszelkie zapytania dotyczące listów i przesyłek prosimy do nas kierować na adres mailowy: adopcja@rainbowfornigeria.com.

15. Jak długo muszę wpłacać? Co będzie, jeśli moja sytuacja finansowa się pogorszy i zmusi do rezygnacji z programu?

Adopcja serca jest programem długoterminowym. Decydując się na bycie Rodzicem Serca, podejmujecie się Państwo do wspierania Waszego dziecka przez kilka lat. Dlatego też dajemy Państwu możliwość wyboru podopiecznego i podajemy państwu wiek dzieci. Przez czas trwania programu możecie utrzymywać kontakt z dzieckiem, co sprawi, iż zrodzi się pomiędzy Wami pewnego rodzaju więź.

Przystępując do programu, bierzecie państwo na siebie zobowiązanie moralne. Jeśli zdecydujecie się odstąpić, Wasza decyzja nie wywoła skutków prawnych, ale nagły brak pomocy, może być dla dziecka dramatem, gdyż może oznaczać konieczność opuszczenia szkoły, a dziecko utraci nadzieję na lepsze życie.

Dlatego prosimy o informację z wyprzedzeniem o podjęciu decyzji mającej tak ogromny wpływ na życie dziecka, abyśmy mogli niezwłocznie zacząć poszukiwanie nowego Opiekuna.

16. Jak pieniądze trafiają do dziecka? Czy są mu przekazywane w gotówce? Co z kosztami programu?

Kwota wsparcia adopcyjnego w wysokości 90 PLN miesięcznie uwzględnia potrzeby dziecka związane edukacją, strojem do szkoły i materiałami szkolnymi. Fundacja dokonuje tych opłat na rachunek bankowy szkoły z rachunku bankowego Fundacji. W ten sam sposób Fundacja opłaca lunch dla dzieci w szkole wdrażając program dożywiania. Pozostała kwota z przekazywanych przez pieniędzy przeznaczona jest na zakup ubrań, z których dziecko wyrasta oraz na opiekę medyczną i ewentualny zakup lekarstw.

Z powyższej kwoty Fundacja przeznaczać będzie tylko 5 % wartości na obsługę programu „Adopcja serca”. Będziemy z tego głównie pokrywać koszty zakupu paliwa związanego z dojazdem do dziecka przez naszych wolontariuszy oraz dowiezienie dziecka na wizytę lekarską. Wszelkie inne koszty administracyjne związane z programem, jak opłaty bankowe czy zakup materiałów biurowych, Fundacja pokrywać będzie ze środków zebranych na działalność statutową.

17.  Czy mogę wpłacić mniej niż kwota opłaty rocznej?

Nie ukrywamy, iż jako Fundacja liczymy na Państwa pomoc we wspieraniu dzieci, a Wasze regularne wpłaty dadzą dzieciom stabilizację edukacyjną. W przypadku jednak, gdy zdarzy się, iż wpłacicie Państwo kilka lub kilkanaście złotych mniej Fundacja uczyni wszystko, aby uzupełnić brakującą kwotę ze środków własnych. Prosimy mieć jednak na uwadze dobro dzieci i jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości z przewalutowaniem środków, piszcie do nas na adres e-mail adopcja@rainbowfornigeria.com, a pomożemy ustalić Państwu właściwą kwotę należną za dany okres sprawowania opieki nad dziećmi jako Rodzice Serca.

Jeśli zmieni się Państwa sytuacja finansowa, również prosimy o taką informację na podany wyżej adres mailowy z wyprzedzeniem po to, abyśmy mogli pomóc zarówno Państwu, jak i dzieciom.

18. Co się stanie jeśli wpłacę więcej, niż wynosi opłata? Co będzie z nadwyżką?

Jeśli wpłacicie Państwo kwotę wyższą niż zadeklarowana i nie otrzymamy od Państwa informacji, iż jest to wynik pomyłki, cała Państwa wpłata będzie rozdysponowana na potrzeby Waszego dziecka. Natomiast kiedy otrzymamy od Państwa informację, iż zawyżona wpłata jest wynikiem pomyłki, ustalimy z Państwem tok postępowania na drodze mailowej. To Państwo zdecydują, czy różnicę doliczymy do następnego okresu, czy zwrócimy na podane przez Państwa konto bankowe.

19. Czy mogę przelać pieniądze np. na prezent urodzinowy dla dziecka lub na Święta?

Oczywiście, że mogą Państwo przelać na nasz rachunek bankowy jakieś drobne kwoty na zakup prezentu urodzinowego lub na święta dla Waszego dziecka. W przypadku podjęcia takiej decyzji prosimy o taką informację na nasz adres mailowy adopcja@rainbowfornigeria.com oraz kwoty jaką chcecie Państwo na cel przekazać. Przelew bankowy prosimy opisać:

Adopcja Serca, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki, prezent urodzinowy/świąteczny – darowizna.
Przykład: Adopcja Serca, Jan Nowak, KYXX, prezent urodzinowy/świąteczny– darowizna.

Wpłaty prosimy dokonać w miesiącu poprzedzającym święta lub urodziny, ponieważ potrzebujemy również czasu na przekazanie środków na nasz rachunek bankowy w Nigerii, a nasi wolontariusze postarają się uzgodnić z rodzicami, co jest dziecku w danym momencie najbardziej potrzebne i dokonać zakupu prezentu na tyle wcześnie, aby przekazać je dziecku w odpowiednim czasie.

UWAGA!!

Program nadal jest w trakcie przygotowywania z prawnikiem!  Poinformujemy Państwa, kiedy adopcja będzie możliwa.